Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí používateľ internetovej stránky www.sourire.sk (v rámci počítačovej siete internet) so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláškach dieťaťa, resp. jednotlivca pre organizáciu:

SOURIRE, podnikateľský subjekt Róbert Kmeťo

Sibírska 1604/59

83102 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 47477580

Číslo živnostenského registra: 110-228229,

Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré poskytuje patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasuje, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely registrácie dieťaťa, resp. jednotlivca pre záujmový krúžok, kurz, kemp a pre účely databázy rodičov prihlásených detí na záujmový krúžok, kurz, alebo kemp. Súhlas je daný na dobu neurčitú. Žiadosť o vymazanie osobných údajov je možné poslať na email: info@sourire.sk